Logo_nji-logohorizontaal975x2610png

Vandaag, op de internationale broers- en zussendag, presenteert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen ('brussen') van zorgkinderen en -volwassenen. Onderzoek wijst uit dat 60 procent  van alle ondervraagde brussen niet weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. De helft (49%) van de brussen vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is. Terwijl 88% van de respondenten zou verwachten dat brussenondersteuning laagdrempelig en in iedere regio beschikbaar is. Ook de toekomst van hun zorgintensieve broer of zus is een bron van zorg: 89% wil hierin meer inspraak. Het quickscan-onderzoek gaat uitgebreid in op ervaringen en de noodzaak om brussen goed te ondersteunen. Dit meldt het NJi.

Onderzoeker Krista Okma: “Opvallend aan het rapport is dat alle brussen vooral behoefte hebben aan contact met lotgenoten (76%), en hun ouders en naasten (42%). Vaak is er wel een professional nodig die daar de eerste aanzet toe geeft, maar uiteindelijk hoeft dit helemaal niet kostbaar te zijn. Denk aan een georganiseerde brusjesgroep, waardoor brussen elkaar ook buiten de groep om weten te vinden, of het geven van concrete handvatten aan ouders en naasten waarmee zij de brussen zelf kunnen steunen”.

De puberteit blijkt bij uitstek een periode waarin brussen behoefte hebben aan steun: ze vergelijken zich meer met hun leeftijdsgenootjes, en bij het zoeken naar hun identiteit worden zij zich steeds bewuster van de afwijkende situatie met hun broer of zus. Brussen begrijpen dat hun zorgintensieve broer of zus veel vraagt, maar ervaren dit tegelijkertijd als oneerlijk. Dit onderstreept het belang van goede ondersteuning van ouders, bijvoorbeeld door middel van een oppas of een logeerhuis voor het zorgintensieve kind. 

Okma: 'Opgroeiende brussen bevinden zich in niemandsland: ze zijn overal, maar worden in de ondersteuningspraktijk en het beleid nauwelijks gezien. Ondertussen wordt ondersteuning van brussen overal wegbezuinigd. Het aanbod dat er is, is onvoldoende, onzichtbaar en wordt weinig proactief aangereikt. Een kwalijke zaak, want het zo vroeg mogelijk aanbieden van ondersteuning op maat helpt om latere (psychische) problemen te voorkomen.'

De publicatie 'QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen - deel 2: Brussen' is kosteloos te downloaden op www.nji.nl onder Publicaties.

© Nationale Onderwijsgids