Logo_hogeschool_leiden_logo

Op 28 mei spreekt Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden, haar lectorale rede 'Ouderschap in Ontwikkeling' uit. Ook wordt het boek 'Meer dan opvoeden – Perspectieven op het werken met ouders' gepresenteerd en aangeboden aan Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Leiden. Andere sprekers op deze middag zijn Micha de Winter en René Diekstra. Dit meldt Hogeschool Leiden. 

Ouderschap is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. Tegenwoordig zou er vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht worden. Gravesteijn pleit voor investeren in ouderlijk welzijn en levensvaardigheden in plaats van opvoedtips en -strategieën.

Op 28 mei spreken ook Micha de Winter en René Diekstra. De Winter is hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij stelt het huidige onderhandelen met kinderen ter discussie. Kinderen zouden tegenwoordig steeds meer de ruimte krijgen voor overleg. De hoogleraar vraagt zich af of dit niet leidt tot consumentisme en het nastreven van eigenbelang.

René Diekstra is emeritus professor of psychology University College Roosevelt en daarnaast lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Hij beantwoordt de vraag: bestaat er zoiets als excellente opvoeding? Overal komt Diekstra de term excellent tegen, maar niet in de opvoeding. Hij denkt dat de reden hiervan een psychologische barrière is.

Tot en met 20 mei kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om de lezing bij te wonen. Er zijn slechts een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de website, hier is ook het complete programma te vinden.

© Nationale Onderwijsgids