'Versterk onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten'

Het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen moet versterkt worden. Deze oproep doen vijftien Nederlandse medische beroepsorganisaties omdat zij vinden dat SRGR onder druk staat door de groeiende anti-abortusbeweging en toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting. Dit meldt het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 

Nederlanders ervaren barrières in de toegang tot kwalitatief goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting, zeggen de organisaties. Artsen en verpleegkundigen vinden hun eigen mening soms belangrijker dan het recht op zorg. Soms komt de zorg ook in het gedrang door de hoge werkdruk, zoals bijvoorbeeld het geval is bij abortus en het preventief gebruik van hiv-remmers. Juist de zorgverleners hebben een cruciale rol in het leveren van deze preventieve zorg die complicaties zoals ongewenste zwangerschap, hiv, soa’s en seksueel geweld kan voorkomen.

Onderwijs over SRGR verbreden

Door zorgverleners vroeg in hun loopbaan kennis te laten opdoen over SRGR en een kritische denkhouding te ontwikkelen over maatschappelijk medische vraagstukken, wordt het onderwijs hierover versterkt. De vijftien organisaties vinden dat het onderwijs over SRGR verder moet gaan dan biomedische en klinische wetenschappen. Het onderwijs moet ook gaan over publieke gezondheid en toegang tot zorg en over nationale en internationale wetten en regels. En over ethiek, mensenrechten, gender, seksualiteit, intersectionaliteit, gender en seksualiteit en reguleringen en verplichtingen bij gewetensbezwaren.

Curricula medische opleidingen aanpassen

De organisaties roepen hogescholen en universiteiten op om de curricula van Nederlandse medische opleidingen aan te passen als het gaat om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zodat de toegang en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren. En medische beroepsverenigingen en studentenorganisaties moeten vakgroepen en faculteiten verantwoordelijk houden voor  het herzien van het hoofdstuk Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten.

Vijftien medische beroepsorganisaties

International Federation of Medical Students Association, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid, Nederlands Genootschap van Abortusartsen, Werkgroep Artsen Seksuele gezondheid (WASS) van de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding, Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, NHG seksHAG - expertisegroep NHG soa hiv en seksualiteit, NHG ugynHAG - kaderartsen urogynaecologie, Werkgroep Huisartsen Internationale Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging voor Tropen Geneeskunde, Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie, Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen, European Network of Trainees in Gynaecology and Obstetrics en KIT Royal Tropical Institute staan achter deze oproep.

Door: Nationale Onderwijsgids