Aanpak onveiligheid binnen kunst- en modescholen moet nog beter

Incidenten binnen de kunst- en modeopleidingen en de kunstsector in het algemeen hebben alle besturen van hogescholen met zulke leergangen wakker geschud, constateert de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek. Volgens haar doen de opleidingen nu al veel om sociale onveiligheid te bestrijden, maar de aanpak moet nog beter en vooral permanenter.

"Het ontbreken van een structurele en duurzame aanpak, zoals het niet of maar beperkt monitoren van de door studenten ervaren sociale veiligheid, en het onvoldoende inspelen op aanwezige risico's, zorgt ervoor dat de sociale veiligheid van studenten mogelijk niet voldoende geborgd is", schrijft inspecteur-generaal Alida Oppers in het verslag van het onderzoek.

Onveilige leeromgeving 

De organisatie kreeg in het voorjaar 2021 signalen over een onveilige leeromgeving op kunst- en modeopleidingen. "Bijvoorbeeld over studenten die tijdens het onderwijs werden afgekraakt, of dat ze een veel te hoge studiebelasting ondervonden of zelfs dat zij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ervoeren."

Sociale veiligheid 

"In ons onderzoek zien we dat de betrokken besturen besef van urgentie hebben en verantwoordelijkheid nemen voor de sociale veiligheid van studenten. Met name hebben ze veel maatregelen ingezet om de sociale veiligheid van studenten te bevorderen", zegt Oppers. "Ze zijn echter in het algemeen minder ver met planontwikkeling, monitoring en evaluatie en bijstelling van de doelen en maatregelen."

Nodig zijn risicoanalyses die leiden tot concrete doelen, structurele planning en centrale regie op de uitvoering en evaluatie van maatregelen. "En een cultuur van respect en veiligheid verlangt ook dat iedereen betrokken wordt bij de gesprekken die leiden tot zo’n cultuur: docenten, management en bestuurders, studenten, ondersteuners en examencommissies."

Oppers roept hogeschoolbesturen op "de aanwezige aandacht voor sociale veiligheid niet te verliezen en door te gaan met de stevige stappen die ze zetten en die nog te zetten zijn".

Aanbevelingen gelden voor het hele hoger onderwijs 

Hoewel het onderzoek gedaan is bij mode- en kunstopleidingen gelden de aanbevelingen nadrukkelijk voor het hele hoger onderwijs, voegt de inspectie toe.

Door: ANP