Ggz-professionals vinden snel na afronden van opleiding een baan

GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten ggz en verslavingsartsen vinden snel na het afronden van de opleiding een baan. Vaak worden ze al tijdens de opleiding benaderd door werkgevers. De keerzijde is een grote krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor de GZ-psycholoog. De professionals geven zelf aan dat er landelijk veel te weinig collega’s zijn. Door een verhoogde uitstroom zal het capaciteitsprobleem in de toekomst verder toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan, meldt Nivel. 

Voor alle ggz-beroepsgroepen geldt dat meer dan 90 procent van de professionals direct na diplomering passend werk vinden. De meeste ondervraagden (95 procent) denken ook dat zij makkelijk een andere baan kunnen vinden. Daar staat tegenover dat ruim 90 procent van de ondervraagden aangeeft dat er te weinig professionals werkzaam zijn binnen hun beroep.

Toename van voortijdige uitstroom uit de geestelijke gezondheidszorg

De huidige groep ggz-professionals zal sneller uitstromen dan drie jaar geleden. Dat komt door vergrijzing van de beroepsgroepen (met name onder de klinisch neuropsychologen). Maar ook de toekomstige professionals zullen minder lang in het beroep werkzaam zijn, als de huidige trend zich voorzet. In vergelijking met eerder onderzoek is te zien dat ggz-professionals, met name vijftien jaar na diplomering, vaker uitstromen uit het beroep. De capaciteitsproblemen van de verschillende beroepen zullen daardoor in de toekomst verder toenemen. Dit geeft aanleiding tot verder onderzoek naar de redenen van uitstroom uit de beroepen om de uitstroom in de toekomst, waar mogelijk, te kunnen beperken.

Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-professionals-geestelijke-gezondheidszorgberoepen-gestegen-maar-vraag-nog-altijd, geraadpleegd op 17-3-2023