Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186.000. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog. Dit meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van lopend onderzoek. 

Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe. De ziekenhuizen kenden een groei van 3.000 verpleegkundigen. Bij de instellingen voor ggz en gehandicaptenzorg nam het aantal verpleegkundigen juist af. Buiten de zorg nam het aantal verpleegkundigen met bijna 21 procent toe. Verpleegkundigen buiten de zorg werken bijvoorbeeld als brandweerverpleegkundige, in het onderwijs of bij interne arbodiensten.
 

TOENEMENDE VERGRIJZING, VOORAL ONDER MANNEN

Zo’n 48.000 verpleegkundigen, ruim 1 op de 4 werkzame verpleegkundigen, zijn 55 jaar of ouder. Dat zijn bijna 10.000 werkzame 55-plussers meer dan in 2014. De ggz en gehandicaptenzorg zijn het meest vergrijsd: 1 op de 3 verpleegkundigen in deze instellingen was in 2017 ouder dan 55 jaar. In de ggz werken ook relatief veel mannen, 30 procent tegen 14 procent gemiddeld in de verpleegkunde. Van de mannelijke verpleegkundigen is bijna 40 procent 55 jaar of ouder, van de vrouwen 24 procent.
 

Meer afgestudeerde verpleegkundigen

De afgelopen jaren studeerden meer verpleegkundigen af. In het studiejaar 2015/’16 slaagden ruim 4,4 duizend verpleegkundigen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bijna 3 duizend op het hoger beroepsonderwijs (hbo bachelor). In het studiejaar 2017/’18 slaagden bijna 10 duizend verpleegkundigen, ruim 5,7 duizend op het mbo en ruim 4,2 duizend op het hbo (bachelor).
 

WERKDRUK ONDER VERPLEEGKUNDIGEN BOVENGEMIDDELD

De ervaren werkdruk lag in 2018 onder zowel hbo- als mbo-verpleegkundigen hoger dan gemiddeld onder alle werknemers. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die CBS en TNO samen uitvoeren. Verpleegkundigen geven vooral vaker aan heel veel te moeten werken en extra hard te moeten werken. Hbo’ers hebben daar vaker last van dan mbo’ers. Verpleegkundigen zeggen ook vaker dan alle werknemers dat zij erg snel moeten werken. Sinds 2014 is de ervaren werkdruk onder hbo-verpleegkundigen toegenomen, voor alle aspecten van de werkdruk. Voor verpleegkundigen op mbo-niveau is zo’n toename niet te zien.
 
Door: Nationale Onderwijsgids