Normal_student_studeren_laptop_studieboeken

In de afgelopen tien jaar zijn psychische problemen onder studenten niet toegenomen. Ernstige angst en depressieve symptomen, vermoeidheid en gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bijvoorbeeld, kwamen in 2017 en 2012 niet meer voor dan in 2007. Ook komen psychische problemen bij studenten even vaak voor als bij niet-studerende leeftijdsgenoten. Dit meldt Tilburg University.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.100 jongeren van CentERdata en Tilburg University. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het LISS panel, dat is gebaseerd op een omvangrijke representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking.
 
Uit de resultaten blijkt dat in 2007, 2012 en 2017, circa 7  procent van de studenten en niet-studerende jongeren (ernstige) problemen ondervond met studie en werk vanwege gezondheid of psychische problemen. In zowel 2007, 2012 als in 2017, voelde circa 35 procent zich regelmatig vermoeid en circa 9 procent kampte in die jaren met (ernstige) angst- en depressieve gevoelens.
 

90 PROCENT BEOORDEELDE EIGEN GEZONDHEID ALS GOED

Minder dan 2 procent gebruikte in die jaren medicijnen voor angst en depressie. Niettemin beoordeelde zo’n 90 procent van alle jongeren in de leeftijdscategorie 19 tot en met 24 jaar de algemene gezondheid als goed tot zeer goed in 2007, 2012 en 2017. Deze groepen wijken verder niet af in de opbouw of combinaties van psychische problemen. Wel blijken jonge vrouwen meer psychische problemen te hebben dan jonge mannen.
 
De onderzoeksresultaten sluiten aan bij internationale onderzoeken die nauwelijks of geen aanwijzingen vonden dat psychische problemen onder studenten en niet-studenten toenemen, en dat studenten niet meer psychische problemen hebben dan niet-studenten.
 

AANDACHT VOOR PSYCHISCHE PROBLEMEN

De resultaten wijken wel af van berichten in de media die suggereren dat er sprake is van een forse toename van psychische problemen bij met name studenten. Daarin zou een veronderstelde toename van de studie- of werkdruk een belangrijke rol spelen. Daarin geeft deze studie geen inzicht omdat studie- en werkdruk hier niet zijn onderzocht. Niettemin tonen de resultaten dat psychische problemen onder niet-studenten dezelfde maatschappelijke aandacht zouden moeten krijgen als de aandacht die studenten voor hun psychische problemen ontvangen.
 
Door: Nationale Zorggids