Europees onderwijsbeleid steeds belangrijker, maar Nederland wacht nog af

Europa wordt steeds belangrijker voor het onderwijs in Nederland, maar het kabinet doet daar te weinig mee. Het kabinet is te afwachtend en heeft geen duidelijke visie op wat Nederland precies van Europa wil en hoe dat bijdraagt aan het onderwijs, zegt de Onderwijsraad in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

Volgens de raad sluit de afwachtende houding van het kabinet "niet aan op de wensen van onderwijsinstellingen en partijen in het veld". Universiteiten, hogescholen, mbo's en andere instellingen worden steeds actiever in Europa en werken vaker samen met collega's in andere landen. Dat heeft Nederland veel te bieden, bijvoorbeeld voor de kansen van studenten op de Europese arbeidsmarkt, aldus de raad. Die zegt echter dat de instellingen duidelijke doelstellingen vanuit de overheid missen.

Door: ANP