Week 25: verborgen vacatures maskeren lerarentekort & stakingsdag kinderopvang

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Creëer een landelijk kader van loopbaanpaden voor academische leerkrachten in het primair onderwijs en zet deze docenten vaker in op aanvullende rollen naast hun lesgevende taak. Dat zijn twee aanbevelingen uit het onderzoek naar de inzet en positie van academisch opgeleide leraren in het po van ECBO. Een gebrek aan ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden noemen 71 procent van de vertrokken leerkrachten als belangrijkste reden om niet meer werkzaam te zijn in het primair onderwijs. 
 

Dinsdag: Kritiek op Rotterdamse mbo-school die ook na de zomervakantie door wil met online lessen

Het Albeda College in Rotterdam wil ook na de zomervakantie minder fysieke lessen blijven geven. De mbo-instelling kiest ervoor om ook online lessen aan te bieden “in het nieuwe normaal”. Experts vragen zich af of de docenten voldoende toegerust zijn om online les te geven. Ook is het belangrijk dat de leerlingen erachter staan. Volgens D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen, die zelf docent is geweest, weegt digitaal onderwijs niet op tegen fysiek onderwijs. Hij wijst op de kwetsbare thuissituaties van sommige leerlingen. 
 

Woensdag: Weinig zicht op lerarentekort in grote steden door 'verborgen vacatures'

In de grote steden zetten scholen minder vacatures uit dan er daadwerkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat zich toch geen sollicitanten gaan melden. Deze open plekken worden door de scholen voornamelijk opgevuld met onbevoegden; daarnaast worden  zzp’ers, uitzendkrachten en zij-instromers ingezet en worden klassen opgesplitst. Deze zogenaamde verborgen vacatures vormen samen een veelvoud van het aantal officiële vacatures. Den Haag bijvoorbeeld kent een officieel lerarentekort van 2 procent. De verborgen vacatures beslaan echter 13 procent, wat neerkomt op een lerarentekort van 15 procent. 
 

Donderdag: SvPO-bestuur weer naar rechter om publicatie inspectierapporten te voorkomen

De Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam, Hoorn en Utrecht zijn dit voorjaar door de Onderwijsinspectie als zeer zwak beoordeeld. Afgelopen maandag stapte de SvPO-directie naar de rechter om af te dwingen dat de nieuwe rapporten van de Onderwijsinspectie niet openbaar zullen worden gemaakt. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de inspectie “serieuze problemen” ziet voor zowel leerlingen als docenten. Volgens het bestuur van SvPO echter zijn er “objectieve resultaten die door de inspectie worden genegeerd ”en bezorgt openbaarmaking van de rapporten de scholen “onherstelbare reputatieschade”.
 

Vrijdag: FNV schaalt op naar landelijke stakingsdag in de kinderopvang op 8 juli 

De eerste stakingsdag van medewerkers in de kinderopvang uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland gaat door op 1 juli in Amsterdam. Een week later, op 8 juli volgt direct een landelijke stakingsdag in Utrecht.
De FNV-leden werkzaam in de kinderopvang zijn namelijk woest op het slechte cao-akkoord dat gisteren is getekend met kleinere vakbond CNV. Hierin staan geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn. Ze willen daarom na 1 juli direct opschalen naar een landelijke stakingsdag in plaats van de eerder aangekondigde estafettestakingen.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids