Rotterdamse mbo-school wil ook na de zomervakantie door met online lessen

Het Albeda College in Rotterdam wil ook na de zomervakantie minder fysieke lessen blijven geven. De mbo-instelling kiest ervoor om ook online lessen aan te bieden “in het nieuwe normaal”. Experts en de Tweede Kamer zijn kritisch. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Onder andere het vak Nederlands zal na de zomervakantie deels online worden gegeven aan de mbo-studenten. Jeroen Janssen, onderwijswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, vindt dat onverstandig: juist Nederlands is een vak waarbij het belangrijk is om fysiek les te hebben. Immers, steeds meer mbo-studenten vinden de Nederlandse taal lastig.
 

Mentale gesteldheid

Janssen vraagt bovendien zich af of de docenten voldoende toegerust om online les te geven. Ook is het belangrijk dat de leerlingen erachter staan. Hij maakt zich zorgen over de mentale gesteldheid van de leerlingen. "Zij zijn al ruim een jaar thuis en hebben amper het gevoel dat ze samen een opleiding volgen. School is niet alleen de plek waar je een opleiding volgt, het is ook een plaats waar leerlingen vriendschappen opdoen.”
 

Kwetsbare leerlingen

Volgens D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen, die zelf docent is geweest, weegt digitaal onderwijs niet op tegen fysiek onderwijs. Hij wijst op de kwetsbare thuissituaties van sommige leerlingen. “Als hij of zij uit een kwetsbaar milieu komt, heeft dat negatieve gevolgen voor de ontwikkeling. In zulke situaties is er vaak sprake van voortijdige schooluitval.” En dat vergroot de kloof tussen leerlingen. 
 

Tweede Kamerdebat

Van Meenen zegt dat de plannen van het Albeda College begin juli tijdens het Kamerdebat over onderwijs en corona onder de aandacht worden gebracht van onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De onderwijsinspectie geeft aan binnenkort met Albeda in gesprek te gaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids