Weinig zicht op lerarentekort in grote steden door 'verborgen vacatures'

In de grote steden wordt het lerarentekort veelal opgevangen door de inzet van onbevoegde docenten. Hierdoor worden er minder vacatures uitgezet dan er eigenlijk zijn, wat een behoorlijk vertekend beeld geeft van het daadwerkelijke lerarentekort. Dat blijkt onderzoek van Centerdata, meldt de Algemene Onderwijsbond.  

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere zetten scholen minder vacatures uit dan er daadwerkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat zich toch geen sollicitanten gaan melden. Deze open plekken worden door de scholen voornamelijk opgevuld met onbevoegden; daarnaast worden  zzp’ers, uitzendkrachten en zij-instromers ingezet en worden klassen opgesplitst. Deze zogenaamde verborgen vacatures vormen samen een veelvoud van het aantal officiële vacatures.
 
Den Haag spant wat dat betreft de kroon: de gemeente kent een officieel lerarentekort van 2 procent. De verborgen vacatures beslaan echter 13 procent, wat neerkomt op een lerarentekort van 15 procent. Hetzelfde geldt, in iets mindere mate, voor Amsterdam, Rotterdam en Almere. 
 

Ook groot schoolleiderstekort

Uit het onderzoek blijkt dat scholen met meer zorg- en achterstandsleerlingen lastiger leraren kunnen vinden. Ook lijkt er een duidelijk verband te zijn tussen groepsgrootte en lerarentekort: hoe hoger de leerling-leraarratio, hoe hoger het tekort. Tenslotte laat het onderzoek naast het lerarentekort een groot schoolleiderstekort zien. Er wordt gesproken van 20 procent, maar dat cijfer staat nog niet vast en is waarschijnlijk te hoog.
 
Het rapport van Centerdata over het primair onderwijs hebben ministers Slob en Van Engelshoven vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids