'Praat mbo-studenten geen minderwaardigheidscomplex aan'

Minder studenten stromen door vanuit mbo naar het hbo, zo bleek vorige maand uit een evaluatie van onderzoeksbureau Researchned. Deze dalende doorstroom vond minister Ingrid van Engelshoven "een zorgpunt", maar Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad vindt dat mbostudenten geen minderwaardigheidscomplex aangepraat moet worden. 

In WNL Opiniemakers op NPO Radio 1 zegt ze: "Kijk naar de jongere, waar is die gelukkig mee? Praat een jongere geen minderwaardigheidscomplex aan, omdat het toekomstperspectief werk met de handen is." Bekijk hier de korte video 'Praat jongeren op mbo geen minderwaardigheidscomplex aan'.

Uit onderzoek van ResearchNed bleek vorige maand dat de invoering van het studievoorschot in 2015 geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. De doorstroom vanuit havo en vwo is nagenoeg op hetzelfde niveau als voor de invoering van het studievoorschot. De directe doorstroom van mbo naar hbo toont echter wel een daling.

Het kabinet is daarom een onderzoek gestart naar de dalende trend in de doorstroom van mbo naar hbo. Minister van Engelshoven: “We zien dat het stelsel over de breedte goed functioneert, maar de dalende doorstroom vanuit het mbo is een zorgpunt. Het nu lopende onderzoek moet aantonen in hoeverre het studievoorschot hier een oorzaak van is. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we bekijken hoe we drempels die doorstroom tegen gaan kunnen wegnemen. Ik vind het van groot belang dat het hoger onderwijs ook toegankelijk is voor iedere mbo-student die kan en wil doorstuderen.” Dit onderzoek moet na de zomer klaar zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids