Logo_logo__nuffic
De belangstelling van internationale studenten voor het volgen van een studie in Nederland is nog steeds groot. Studenten die van plan zijn om in Nederland te komen studeren willen daar dan ook het liefst zoals gepland in september mee starten. Uitstellen naar een later startmoment is minder populair. De meeste studenten willen fysiek naar Nederland komen, al staan ze ook open voor online alternatieven. Dit meldt Nuffic.
Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic naar de veranderingen in studentenmobiliteit als gevolg van de coronacrisis. Aan de survey deden bijna 1350 internationale studenten mee, waarvan het merendeel van buiten de EU komt. Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek dat Nuffic in mei publiceerden, waaruit bleek dat de interesse van internationale studenten in een studie in Nederland nog steeds groot was, maar dat velen van hen twijfelden of ze ook daadwerkelijk naar Nederland konden komen.
 
De respondenten zijn gevraagd naar het meest voor de hand liggende scenario dat op hun situatie van toepassing is. 39 procent geeft bij zijn eerste of tweede keuze aan naar Nederland af te zullen reizen om hier fysiek een studie te volgen. 30 procent geeft aan naar Nederland te komen, maar te verwachten bij aankomst een onlinestudie te volgen. Slechts een klein deel (15 procent) verwacht vanuit zijn of haar thuisland een online Nederlandse studie te volgen.
 
De internationale studenten ervaren nog steeds onzekerheden door de coronacrisis. Reisrestricties (62,8 procent) en visaprocedures (46,4 procent) zijn de meest genoemde onzekerheden. Deze zijn toegenomen ten opzichte van de rapportage in mei, toen 51,2 procent aangaf onzeker te zijn over reisrestricties en 39,6 procent over visaprocedures. Een groot deel van de Europese studenten (61 procent) geeft aan ondanks het Coronavirus niet af te willen zien van een studie in het buitenland. De groep studenten van buiten de EU geeft dit minder vaak aan (37 procent).
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids