Hanzehogeschool onderzoekt invoering kunstmatige intelligentie voor midden- en kleinbedrijf

Hoe verbeter je de invoering van kunstmatige intelligentie bij het midden- en kleinbedrijf? Het onderzoeksproject onder leiding van lector dr. Heinrich Wörtche en docent-onderzoeker Joke Bruining van de Hanzehogeschool Groningen heeft een Interreg subsidie van 900.000 euro ontvangen om de voorwaarden voor zo’n implementatie te onderzoeken.  Het project start in september 2020. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Het lectoraat Sensors and Smart Systems van de Hanzehogeschool Groningen gaat samen met haar partner Hochschule Osnabrück (Instituut voor Duale Studies) bij zes bedrijven kijken naar de mogelijkheden voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence).  Het doel is om nieuwe werkvormen en businessmodellen te ontwikkelen.
 

Mogelijkheden AI voor MKB

De ontwikkelingen binnen de informatietechnologie – en dan in het bijzonder op het gebied van digitalisering, data-analyse en daarop voortbouwend AI – bieden nieuwe mogelijkheden voor industriële productie en intelligente producten, diensten en informatiseringsystemen. 
Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat deze technologie in ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel opzicht zo wordt ingebed, dat maatschappelijke basiswaarden en fundamentele rechten van het individu gewaarborgd blijven. Kortom, de technologie staat in dienst van de maatschappij en de mensheid.
 

Deelnemers MKB uit het Noorden

De zes deelnemende mkb’s komen uit verschillende sectoren en zijn gevestigd in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland. Andere mkb’s in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden op dit gebied. 
 

Twee jaar onderzoek

Het project gaat in september 2020 van start en is een vervolg op ID3AS, dat zich richtte op sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. Het gaat om een bedrag van 900.000 euro en het project heeft een looptijd van twee jaar. Vanuit de Hanzehogeschool worden de opleidingen Sensor Technology, hbo-ICT en Bio-informatica betrokken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids