Hanzehogeschool onderzoekt samen met burgers manieren om gezonder te leven

Eén van de grootste economische en sociale uitdagingen in Europa is het verbeteren van de gezondheid van de Europese bevolking. Het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl staat dan ook centraal in het internationale onderzoeksproject Communities Of Practice for Healthy Lifestyle. De Hanzehogeschool Groningen stelt burgers in dit onderzoeksproject centraal en laat hen mee onderzoeken. Dit meldt de Hanzehogeschool.

Een voorbeeld in dit project is de wijk Europapark in de stad Groningen. Het doel is om in de wijk een omgeving te ontwikkelen (fysiek en sociaal) die stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl. Studenten zijn thuis bij de mensen aan de keukentafel in gesprek gegaan over hun behoeften en wensen. Op basis van die gesprekken ontstonden vier groepen rondom onderwerpen die de bewoners belangrijk vinden om een ‘prettige’ leefomgeving te creëren: groen & klimaat, bewegen & recreatie, verkeersveiligheid en parkeren. Per onderwerp gaan de bewoners nu zelf verder met de invulling, de studenten van de Hanzehogeschool ondersteunen ze daarbij. Maar, de burgers bepalen. Een van de concrete uitkomsten van de themagroepen in de wijk is het Helperpark; daar komt een groene strook die door de wijk loopt en waar bewoners kunnen recreëren en bewegen. 
 
In de driehoek hoger onderwijs-overheid-bedrijfsleven is de gemeente Groningen de lokale overheidspartner. Zij hebben Europapark voorgedragen als locatie voor de Groningse community of practice, vanwege de unieke omstandigheden van de wijk. Naast het FC Groningen stadion met hun piekgebruik, zijn het Noorderpoort en het Alfacollege actief in de wijk en zijn er bedrijven als bijvoorbeeld Menzis, Ziggo en Jumbo aanwezig. 
 

Burgers als onderzoekers

Door burgers centraal te stellen in een samenwerkingsverband van lokale overheid, bedrijfsleven en hoger onderwijs voelden zij zich betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het onderzoek. Dit wordt ook wel Citizen Science of burgerwetenschap genoemd: het betrekken van burgers en eindgebruikers bij wetenschappelijk onderzoek in het verzamelen van data, het bespreken ervan en het meedenken in oplossingen. Hierdoor is de burger optimaal betrokken gedurende het gehele traject. 
 

Meer Citizen Science

De komende twee jaar buigt lector Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity dr. Johan de Jong van de Hanzehogeschool Groningen zich over de vraag hoe Citizen Science verder kan worden ingezet bij onderzoek naar gezonde leefstijlen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids