Normal_slob__onderwijs__minister

Enkele honderden studenten studeren niet af aan de pabo vanwege de vooropleidingseisen die minister Slob sinds 2015 handhaaft. Slob wil die eisen echter niet bijstellen, maar is wel bereid om knelpunten weg te nemen. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

De vooropleidingseisen gelden voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ze zijn in 2015 ingevoerd omdat veel pabo-studenten te weinig kennis zouden hebben van die vakken zonder daarin eindexamen te hebben gedaan. Dit zorgde ervoor dat velen al strandden in het eerste jaar.
 
Meteen na de invoering bleek dat de instroom van havisten daalde met 20 procent en de instroom vanuit het mbo zelfs met ongeveer de helft. Wel was de doorstroom vanuit het eerste naar het tweede jaar iets hoger. De voorspellingen, gebaseerd op tussentijdse cijfers, zijn dan ook dat er honderden studenten minder afstuderen aan de pabo sinds de invoering van de kwaliteitstoets, schrijft AOb op basis van diverse rapporten en brieven die onlangs zijn gepubliceerd.
 
Toch wil minister Slob de kwaliteitstoetsen niet schrappen. Hij is wel bereid om knelpunten weg te nemen door te investeren in de voorbereiding voor de toetsen, zoals stoomcursussen en studiemateriaal. Ook wil hij aspirant-studenten met een migratie-achtergrond stimuleren door de toetsopgaven te gaan doorlichten op een eventuele ‘westerse bias’. Ook een zomerschool voor deze groep pabo’ers is een optie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids