Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO. Het ministerie zoekt naar manieren om studenten bewuster om te laten gaan met hun lening. Uit het onderzoek Bewust lenen bij studenten bevorderen blijkt nu dat studenten minder lenen als zij inzicht hebben in hun maandelijkse aflosbedrag en de termijn waarop ze hun aflossing zouden kunnen voldoen. Dit meldt Nibud.

Minder lenen

Het Nibud ziet dat een deel van de studenten vaker hun leenbedrag verlaagt als zij kunnen zien hoe hoog hun totale schuld wordt, in combinatie met het maandelijkse aflosbedrag en de leeftijd waarop de schuld zal zijn afgelost. Voor het onderzoek ontvingen bijna 40.000 studenten van DUO een mail of een brief met daarin informatie over hun schuld. Een controlegroep van bijna 10.000 studenten kreeg geen informatie. Van de studenten die hun lening aanpasten, verlaagde de groep die geen informatie over de totale studieschuld ontving, het maandbedrag met gemiddeld 24 euro. Bij de groepen die wél informatie kregen, ligt dit bedrag aanzienlijk hoger. Zij verlaagden hun lening met gemiddeld 41 tot 65 euro per maand.
 

Rekenhulp

Studenten kunnen op de site van DUO een rekenhulp invullen als zij willen weten welk leenbedrag voor hen geschikt is. De rekenhulp laat bij het gewenste bedrag zien welke schuld een student opbouwt. Ook is te zien tot welk maandelijks aflossingsbedrag deze schuld vermoedelijk leidt. Studenten krijgen deze informatie op dit moment alléén als zij de rekenhulp invullen. Het Nibud adviseert (aankomende) studenten dan ook om van de rekenhulp gebruik te maken voordat zij hun lening afsluiten of als zij hun leenbedrag willen aanpassen.
 

Hoeveel en hoelang

Op basis van het gevraagde onderzoek adviseert het Nibud DUO om studenten actiever te informeren over: 
 
  • de hoogte van hun totale schuld bij het bedrag dat ze willen lenen
  • de hoogte van het maandelijkse aflosbedrag
  • de leeftijd waarop de student klaar is met aflossen
 
Zo zijn studenten beter in staat een verantwoorde keuze te maken voor het bedrag dat zij willen lenen en zijn zij beter voorbereid op de kosten die hen na hun studie te wachten staan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids