Normal_drone

De resultaten van het onderzoeksproject HiPerGreen laten zien dat de technische en economische aspecten van het gebruik van de drone van belang zijn voor de telers van bloemen, planten, voedsel en milieu. Het onderzoeksteam Robotica van Hogeschool Inholland organiseert op vrijdag 27 september 2019 het afsluitende symposium van het HiPerGreen-project in het World Horti Center in Naaldwijk. Hier wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we met autonoom vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? Alle geïnteresseerden zijn welkom tijdens het symposium. Dit meldt Inholland.

De Nederlandse bloementeelt is wereldwijd toonaangevend en haar producten, kennis en vaardigheden zijn belangrijke exportproducten. Broeikaskwekers hebben echter weinig controle over de groeiomstandigheden van hun gewassen in de kas op individueel plantniveau. Het doel van het HiPerGreen-project is om eigenaren van kassen nieuwe methoden te bieden om de gewasgroeicondities in hun kas op fabrieksniveau te bewaken. En om gebieden met afwijkingen nauwkeurig aan te wijzen en om tegenmaatregelen aan te bevelen. De drone neemt de teler veel werk uit handen. Dat levert de teler uiteindelijk een kostenbesparing op.
 
Onder leiding van Inholland-lector Robotica Cock Heemskerk, hebben onderzoekers en bedrijven twee jaar samengewerkt. Hierbij gaat het om expertise van glastuinders tot partners die gespecialiseerd zijn in drone-technologieën en multispectrale beeldvorming. De Inholland-onderzoekers komen uit verschillende vakgebieden op het gebied van economie, financiën, voedsel, agri, tuinbouw en techniek. Universiteit Wageningen (WUR) ondersteunt het project met wetenschappelijk advies. Er zijn meer dan zestig studenten bij het project betrokken geweest via curriculumoefeningen, stages en afstudeeropdrachten. Ruim twintig docenten en onderzoekers hebben geholpen bij het begeleiden, brainstormen en het onderzoek.
 

Genomineerd voor RAAK Award

Het project wordt gefinancierd via het SIA-RAAK, MKB-programma, gericht op het ontwikkelen van kennis voor de industrie via onderwijsinstellingen. Inmiddels is het project HiPerGreen uit 24 voorstellen genomineerd als één van de zes kanshebbers op de RAAK Award 2019. Ook maakt het project kans op de Publieksprijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids