Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

IT Academy Noord-Nederland – onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en ROC Friese Poort bieden de nieuwe interactieve opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat medewerkers meer zicht krijgen op cybersafety. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Het aantal gevallen van cybercrime groeit en cyber awareness blijft voor organisaties een actueel onderwerp. Met de opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity spelen de drie noordelijke kennisinstellingen in op de behoefte van organisaties in Noord-Nederland om een duurzame gedragsverandering op het gebied van cybersafety te realiseren. 
 

Samenwerking mbo en hbo

De opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity is ontwikkeld voor opdrachtgevers in Noord-Nederland. Het programma heeft als doel om het digitale bewustzijn en de digitale weerbaarheid bij medewerkers van organisaties te verbeteren.  De opleiding is ontstaan door samenwerking tussen de drie noordelijke mbo- en hbo-instellingen. Medewerkers en studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en de onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden, ROC Friese Poort Cyber@Work en IT Academy Noord-Nederland, werken samen om het programma tot stand te laten komen.
 
De ontwikkeling van de opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity is een concreet voorbeeld van samenwerking tussen hogescholen en mbo-instellingen uit Groningen, Drenthe en Friesland. Het is voor het eerst dat deze drie onderwijsinstellingen hun krachten bundelen, waarbij vanuit iedere instelling specifieke expertise wordt ingezet om de cyber awareness bij noordelijke organisaties te vergroten. Noord-Nederland profileert zich op deze manier als de kennisregio op het vlak van cybersafety.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids