Normal_les_docent_klas_studeren_college

De Hogeschool van Amsterdam (HVA) levert een aandeel in het opdoen van expertise wat betreft het stimuleren van democratisch inzicht bij leerlingen. Dit meldt de HVA.

Uit cijfers van de Stichting School en Veiligheid (SVV) blijkt dat leerkrachten nauwelijks interesse tonen in trainingen om radicalisering en tegenstellingen tijdig te herkennen bij leraren. Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs aan de HvA, vertelt dat leerkrachten radicalisering vaak moeilijk vinden en niet zeker weten of het onderwerp tot hun takenpakket behoort. Ook is het vaak onduidelijk hoe ze moeten reageren op leerlingen die radicale ideeën hebben. De HvA gaat leerkrachten hierbij begeleiden. 

Volgens Nieuwelink is het lastig om met radicalisering om te gaan. Scholen zijn volgens de wet verplicht om te proberen om democratische gezindheid bij leerlingen te stimuleren. Hoe dit gedaan wordt, verschilt per situatie en vraagt om doorzettingsvermogen, aandacht en expertise. Nieuwelink pleit ervoor controversiële onderwerpen in de klas te bespreken. Hij wil graag strategieën ontwikkelen die leerkrachten kunnen ondersteunen bij het behandelen van diverse onderwerpen in de klas. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids