Normal_belastingdienst_blauwe_brief

Het is bijna weer 1 maart: tijd voor de belastingaangifte. Heb je kosten gemaakt voor een opleiding of een studie? Dan kun je die mogelijk aftrekken van je inkomen. Wanneer precies? En hoeveel? Dat lees je hier!

Wanneer je in 2018 kosten hebt gemaakt voor een opleiding of studie, dan kun je die mogelijk aftrekken van je inkomen. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
 

Voorwaarden

Je moet - uiteraard - kosten hebben gemaakt voor een studie. Óf je fiscale partner, degene met wie je belastingaangifte doet, heeft kosten gemaakt. Kosten voor de studie van je kind mag je niet aftrekken. Daarnaast moet de opleiding te maken hebben met het beroep dat je uitoefent of wilt uitoefenen. Ten slotte moet er sprake zijn van een leertraject: je doet kennis op onder begeleiding of toezicht.
 
De regels voor de aftrek van scholingsuitgaven zijn de afgelopen jaren een aantal keren gewijzigd en zijn afhankelijk van je situatie:
 

Je krijgt studiefinanciering

Als je studiefinanciering ontvangt en je volgt een studie in het jaar 2015/2016 of later, dan mag je studiekosten die na 1 juli 2015 zijn gemaakt niet aftrekken. Dat geldt ook als je geen stufi ontvangt, maar er wel recht op hebt. 
 
De kosten die je hebt gemaakt vóór 2014/2015 en eerder kunnen mogelijk aftrekbaar zijn. Bij de berekening moet je wel rekening houden met de ontvangen studiefinanciering. 
 

Je krijgt geen studiefinanciering

In dit geval kun je je studiekosten aftrekken. Wel moet je rekening houden met eventuele scholingsvergoedingen van anderen, zoals je werkgever. Die moet je eerst van je studiekosten aftrekken. 
 

Je hebt een prestatiebeurs

Blijft je prestatiebeurs een lening? En mocht je in de jaren waarin je de beurs ontving minder studiekosten aftrekken, omdat je rekening moest houden met de prestatiebeurs? Dan mag je in het jaar waarin het diplomatermijn van 10 jaar verstreek alsnog een bedrag per studiejaar aftrekken, maar alleen voor de jaren 2014/2015 en eerder.
 
Is de diplomatermijn verstreken en hebt je je diploma niet gehaald? Dan blijft je prestatiebeurs een lening. DUO geeft de hoogte van je lening door aan de Belastingdienst en dit bedrag wordt van tevoren op de aangifte vermeld.
 
Is je prestatiebeurs definitief omgezet in een gift? Dan mag je geen studiekosten en andere scholingsuitgaven over die jaren meer aftrekken.
 

Je hebt een studieschuld

Iedere Nederlander mag een bepaald bedrag aan spaargeld hebben, zonder dat hierover belasting betaald moet worden. Dit is het zogenaamde 'vrijgestelde bedrag' of 'heffingsvrij vermogen'. Komt jouw vermogen boven het vrijgestelde bedrag uit? Dan kun je de studieschuld in mindering brengen op je bezittingen. Hoe dit werkt en wat de voowaarden zijn lees je in het artikel: 'Belastingaangifte: hoe zit het met je studieschuld?'
 

Welke studiekosten mag je aftrekken?

 • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld, instellingsgeld, examengeld
 • Leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld, zoals een kappersschaar, een hamer, een beitel of schildersbenodigdheden. Hieronder vallen ook boeken, readers, cd-roms en software. Let op: computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) is niet aftrekbaar.
 • Beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld, zoals handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen, een helm, een kappersschort of een stofjas.
 • Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)
 • Afschrijving van duurzame goederen die je speciaal voor je studie of opleiding moet kopen
 • Promotiekosten: de kosten van publicatie en de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid aftrekken
 

En welke niet? 

 • Rente over studieschulden
 • Kosten voor levensonderhoud, (studie)reizen 
 • Kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte
 • Kosten voor een inburgeringscursus
 • Computerapparatuur (waaronder ook tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) (vanaf 2013)
 

Hoe doe je dat precies?

Heb je de berekening gemaakt en mag je je studiekosten aftrekken? Voor een compleet overzicht en meer informatie over de scholingsaftrek verwijzen we je graag door naar de website van de Belastingdienst.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Belastingdienst