Normal_techniek

De Hanzehogeschool Groningen wil innoveren in Assen samen met Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Drenthe College en Ondernemend Assen. Er wordt gewerkt aan een businesscase voor een nieuw op te zetten innovatiecentrum genaamd Assen: Samen Innoveren met als kern de Innovatiewerkplaats Assen: Ondernemen met Techniek. Dit meldt Hanzehogeschool.

In het innovatiecentrum moet de samenwerking tussen bedrijven, hbo en mbo gestalte krijgen. De Hanzehogeschool zit niet alleen in Groningen, maar heeft ook vestigingen in Assen, Leeuwarden en Amsterdam. Het innovatiecentrum komt aan de Industrieweg 1. Henk Pijlman, collegevoorzitter van de Hanzehogeschool, zette onlangs zijn handtekening onder het huurcontract voor het pand. 
 
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Door in te zetten op innovatiewerkplaatsen wordt een broedplaats voor innovatie gecreëerd. Dankzij de focus in Assen op techniek wordt techniekonderwijs aantrekkelijker gemaakt. Dit kan bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan personeel in deze sector. Dat is een goede ontwikkeling voor de toekomst van de studenten, de school, de ondernemers en uiteindelijk de Drentse economie.”
 
Wethouder Roald Leemrijse toont zich verheugd dat de Hanzehogeschool haar verblijf in Assen verlengt: “Wij hechten aan het behoud van hbo-onderwijs en aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we ons in voor een goede samenwerking tussen hbo- en mbo-onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds.” 
 
Het centrum is ook bedoeld voor het aandragen van nieuwe ideeën. Zo werd er onlangs een inspiratiesessie gehouden rondom kansen voor Assense bedrijven in het licht van de klimaatverandering.
 
De innovatiewerkplaats is de kern van het concept. Een innovatiewerkplaats is een vorm van onderwijs, waar de Hanzehogeschool Groningen veel gebruik van maakt. Studenten krijgen in een innovatiewerkplaats de kans hun kennis toe te passen in de praktijk, onderzoeksvaardigheden te leren en samen te werken met mensen uit het werkveld. 
 
Studenten van de opleiding Sensor Technology en studenten van verschillende verdiepende techniekprogramma's van de Hanzehogeschool kunnen daar samen werken aan vragen van bedrijven. Verschillende Assense bedrijven zijn hierin geïnteresseerd. Ook onderzoek naar toepassingen van smart systems krijgt vorm in de Innovatiewerkplaats. 
 
De Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Drenthe College en Ondernemend Assen zetten menskracht en middelen in om het concept van Samen Innoveren in Assen verder uit te werken door middel van een businesscase. Daarna volgt een definitief besluit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids