Normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorgbedrijven en Erasmus Medisch Centrum gaan vanaf 1 maart 2019 gezamenlijk operatieassistenten opleiden. Het College Zorg Opleidingen (CZO) voerde hiertoe een beleidswijziging door. Dit initiatief kan een aanzet zijn om OK-personeel ook elders zo op te leiden; het maakt meer en anders opleiden mogelijk, wat hard nodig is om stijging van de personeelstekorten tegen te gaan. Dit meldt deRotterdamseZorg.

Meer opleiden

 
“De ernstige personeelskrapte leidt tot de noodzaak om meer op te leiden. Daarom worden er nieuwe vormen van samenwerking verkend en benut” vertelt Joke Boonstra, lid RvB  van het Erasmus MC. Het CZO zoekt mogelijkheden om met het toezicht bij de flexibilisering van de functiegerichte zorgopleidingen aan te sluiten zegt Joyce Deggens (directeur-bestuurder CZO). “De kunst is om bestaande structuren aan te passen zonder veiligheid en kwaliteit in gevaar te brengen.” 
 

Raakvlak

 
Er zijn in de regio dringend extra leerplekken nodig, onder verantwoordelijkheid van een ziekenhuis. Equipe was geïnteresseerd omdat ook zij verantwoordelijkheid willen nemen voor het oplossen van de personeelstekorten. Dat het zbc als gevolg hiervan aan nieuwe kwaliteitseisen moet voldoen, past bij de ambitie die Equipe toch al had. De kwaliteitsaudits vormen de randvoorwaarde bij regionaal opleiden van nieuwe en doorgroeiende zorgprofessionals. 
 
deRotterdamseZorg richt zich als zorgregio op het gezamenlijk vergroten van de opleidingscapaciteit en het opleidingsrendement. Jacqueline Stuurstraat (directeur) “Dat samenwerking dit resultaat voortbrengt, laat zien dat het kán.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids