Logo_fist-424500__340

De maand september was een turbulente periode voor studenten en docenten in het hoger onderwijs. Brandbrieven en protesten leidden niet tot de gewenste investeringen in het hoger onderwijs. In plaats daarvan werden op Prinsjesdag nog eens extra bezuinigingen aangekondigd. Voor studenten en docenten was de maat vol: WO komt in actie! Maar openluchtcolleges en protestmarsen bleken niet genoeg…

Brandbrief

Op 3 september sturen studenten en docenten door heel Nederland daarom een brandbrief aan de minister van onderwijs. 38 studentenvakbonden en -organisaties roepen daarin op te investeren in het hoger onderwijs door de doelmatigheidskorting ongedaan te maken en daar bovenop extra te investeren.
 

Renteverhoging op studielening

Vervolgens wordt bekend dat er een wetsvoorstel is ingediend om vanaf 2020 de rente van studieleningen te verhogen. Dat is olie op het vuur voor veel studenten. Met de protestactie ‘Neem je koeienpak en je pak melk mee en laat van je horen!’ komen ze op vrijdag 14 september naar Amsterdam. Volgens de LSVb kan de rentemaatregel 5.000 euro bovenop de studieschuld kosten en draagt het bij aan de hoge werkdruk die studenten nu al ervaren. Jongerenorganisaties waaronder het ISO, de LSVb, de Nationale Jeugdraad (NJR), het CNV Jongeren en de vier politieke jongerenorganisaties van de zittende regeringspartijen, roepen de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel van tafel te halen.
 

Prinsjesdag: nóg meer bezuinigingen

Op Prinsjesdag wordt bekend dat het hoger onderwijs het volgend jaar met minder geld moet stellen dan verwacht. Om een tegenvaller elders op de begroting van het ministerie van onderwijs op te vangen wordt de lumpsum met 19,5 miljoen euro verlaagd. Deze bezuinigingsmaatregel wordt het ministerie van onderwijs niet in dank afgenomen. De LSVb en het ISO laten weten dat ‘studenten opnieuw in de kou worden gezet door het kabinet.’
 

WOinactie-week

Vanwege alle bezuinigingen houden universiteiten in heel Nederland in de laatste week van september een protestweek: de WOinactie-week. Door onder andere buiten colleges te geven protestereen docenten en hoogleraren tegen de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs (WO). De actievoerders dragen een rood vierkantje, een internationaal symbool van verzet op universiteiten, om hun bezorgdheid over de plannen van de minister uit te drukken.
 
In deze actieweek wordt ook nog eens bekend dat er mogelijk plannen zijn om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren door middel van een BKR-registratie. Een hypotheek krijgen wordt voor ex-studenten dan nog lastiger. Minister Van Engelshoven laat weten dat de regering hierop tegen is. 
 

Studenten bezetten universiteitsgebouw

De actieweek zou gecomplementeerd worden met een protestmars door Amsterdam, maar eindigt met een bezetting van een universiteitsgebouw van de UvA. Een groep studenten, die zichzelf Autonome Universiteit Postcolonial House noemt, barricadeert de deuren en protesteert tegen de bezuinigingen en de  "uitholling van het onderwijs”. De bezetters zeggen pas weg te gaan als hun eisen worden ingewilligd.
 
De maand september eindigt voor 30 studenten in de cel. De ME komt er aan te pas om het gebouw te ontzetten. De studenten zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar 28 van hen worden in november bij de rechter verwacht. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids