Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en NHTV. v.l.n.r.: Hans Jeekel, topadviseur Kennis en Innovatie Rijkswaterstaat en hoogleraar TU/e en Nico van Os, lid College van Bestuur NHTV

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat gaat nauw samenwerken met de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda. De komende drie jaar gaan het ministerie en NHTV samen werken aan kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor actuele vraagstukken rondom verkeer en duurzame mobiliteit. De partners hebben daartoe een overeenkomst getekend. Dit meldt de NHTV.

In de nabije toekomst zullen de ontwikkelingen op het gebied van autonome en duurzame mobiliteit leiden tot grote veranderingen in onze infrastructuur en mobiliteitsbehoeften. Om in deze behoeften te blijven voorzien, is in de komende periode veel kennisontwikkeling nodig.

Rijkswaterstaat zal, door middel van (gast)colleges, praktijkonderwijs en deelname aan praktijkgericht onderzoek, hiertoe een structurele bijdrage leveren aan de (internationale) hbo-bacheloropleiding Built Environment. Studenten van NHTV gaan op hun beurt in de komende drie jaar stages en afstudeeronderzoeken doen bij Rijkswaterstaat waarbij gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen.

De samenwerkingsovereenkomst werd op 11 december ondertekend door Hans Jeekel, topadviseur Kennis en Innovatie Rijkswaterstaat en hoogleraar TU/e en Nico van Os, lid College van Bestuur NHTV. Hans Jeekel: "Ik verheug mij erg op de samenwerking met NHTV, waarbij wij vooral praktische vraagstukken willen oplossen. De overeenkomst past in een breder spectrum waarin Rijkswaterstaat ook samenwerkt met Dutch Delta Academy Vlissingen en Scheepvaart en Transport College (STC) Rotterdam."

Na afloop werd de samenwerking feestelijk beklonken en konden diverse showcases, die reeds door NHTV ontwikkeld zijn, uitgeprobeerd worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids