Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Vandaag lanceert minister Bussemaker de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

Studenten die de rol van coach op zich nemen zullen hierin getraind worden en kunnen voor hun inzet mogelijk studiepunten verdienen. Het is bewezen dat door het gebruik van rolmodellen, die dicht bij de leerlingen en studenten staan, de doelgroepen die kwetsbaar zijn voor vroegtijdige uitval tijdens hun studie beter worden bereikt. Vooral eerste generatiestudenten en studenten met een allochtone achtergrond vallen relatief vaker uit tijdens hun studie.

Minister Bussemaker: “Rolmodellen en begeleiding van studenten door studenten kunnen het verschil maken. Door hen op de juiste manier in te zetten, kunnen zij er voor zorgen dat iedere student dezelfde kansen krijgt op een succesvolle studie.”

Op dit moment wordt er echter nog te weinig gebruik gemaakt van studenten als rolmodel, coach of mentor, hier moet Student-4-Students verandering in brengen. Jaarlijks is hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids