Normal_muziek_blokfluit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelde, in samenwerking met het veld, een subsidieregeling om bij te dragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. De subsidieregeling is vanaf nu open voor aanvragen. Dit meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Samen met de partners hoopt het Fonds dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich bekwaam genoeg voelen om muziekonderwijs te geven.De beweging naar dat doel toe wordt onder andere in gang gezet met deze subsidieregeling. De regeling sluit aan bij de reeds eerder gestarte regeling Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat er op is gericht de kwaliteit van het cultuuronderwijs in brede zin te versterken in het primair onderwijs.

Colleges van bestuur van pabo’s kunnen voor deze regeling een projectplan ontwikkelen, gericht op duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs. Het resultaat hiervan is dat afgestudeerde pabostudenten het durven, het willen en het belangrijk vinden muziekonderwijs te geven. Ook worden de praktische vaardigheden van de studenten verbeterd.

Er is een vast subsidiebedrag beschikbaar per pabovestiging. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal studenten en is bestemd voor drie jaar. Alle informatie over de regeling is te vinden op www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/professionalisering-muziekonderwijs-pabo/.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids