Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Drie van de oorspronkelijk tien door ZonMw gefinancierde Leernetwerken wijkverpleging hebben erkenning gekregen als koploper van Zorgpact. In totaal zijn er nu elf Leernetwerken wijkverpleging actief, als resultaat van het ZonMw-programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. Het programma financierde eind 2015 leernetwerken om zowel wijkverpleegkundigen als docenten beter toe te rusten voor het werken in de wijk en daar in de opleiding al de juiste aandacht aan te besteden. Dit meldt ZonMw.

Het werpt zijn vruchten af: deelnemers vinden de leernetwerken waardevol en willen er graag mee door. Het Zorgpact –een initiatief van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid dat de samenwerking stimuleert tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten  – heeft nu drie van de leernetwerken aangewezen als koploper.

Een van deze koplopers is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde, een samenwerkingsverband van de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en zeven zorginstellingen. De nadruk in dit leernetwerk ligt op maandelijkse bijeenkomsten waarin studenten, wijkverpleegkundigen en docenten actuele thema’s in de wijkzorg behandelen. Daarnaast wordt er sinds dit jaar gewerkt met duo’s van wijkverpleegkundigen en docenten, en met wijkleerteams, waarin mbo- en hbo-studenten gezamenlijk stage lopen. Tenslotte doet de Haagse Hogeschool onderzoek naar de meerwaarde van het leernetwerk. Projectleider Chris Wallner meldde uit enthousiasme zijn leernetwerk aan bij Zorgpact. "Ik vind ons netwerk een goed voorbeeld van samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijs."

Inhoudelijke inspiratie, het leggen van contacten en een manier om haar leernetwerk voor het voetlicht te brengen; dat verwacht projectleider Dorine Koopman van Saxion Hogeschool van de aansluiting bij het Zorgpact. Het digitale leernetwerk WijkLink Oost is een online platform waar studenten, wijkverpleegkundigen en docenten ervaringen uitwisselen, kennis delen en vragen stellen. Inmiddels zijn er bijna vijfhonderd leden actief.

Als koploper kun je anderen inspireren met het model dat je hebt ontwikkeld, zegt Robbert Gobbens, lector en projectleider van de derde koploper. Hogeschool InHolland heeft samen met twee zorginstellingen leer- en innovatienetwerken opgezet: een leeromgeving waar hbo-v-studenten samen met wijkverpleegkundigen de zorg voor cliënten verbeteren. Studenten lopen bij wijze van ‘stage-plus’ mee met wijkverpleegkundigen in de wijk. Ze worden daarbij ondersteund door een verpleegkundedocent, die leerpunten uit de praktijk vertaalt naar het onderwijs. Dat resulteerde dit jaar in het keuzevak Samenwerken in de wijk.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids