Normal_kwasten_kunst_schilder

Gisteren presenteerde het hbo kunstonderwijs de strategische agenda KUO NEXT voor de studiejaren 2016-2020. Tijdens het symposium over kunstonderwijs en praktijkgericht onderzoek in Amsterdam werd de nieuwe agenda door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, gelanceerd en aan de samenwerkingspartners van het kunstonderwijs aangeboden.  De Graaf benadrukte het belang van het kunstonderwijs voor de samenleving maar ook het belang van de omgeving voor het kunstonderwijs: “Het is nadrukkelijk een wisselwerking.” Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Na de succesvolle uitvoering van het Sectorplan kunstonderwijs van de commissie Dijkgraaf in de afgelopen vier jaar, maakt een creatieve en ondernemende sector de volgende stap naar de toekomst. Het hbo kunstonderwijs heeft een sterke relatie opgebouwd met het werk- en beroepenveld. De hogescholen zetten hun onderlinge samenwerking voort en spelen in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften van het werkveld. Voorbeelden van deze samenwerking komen uitgebreid aan de orde in de strategische agenda KUO NEXT.

Het hbo kunstonderwijs kenmerkt zich door ondernemende en gemotiveerde studenten. Strenge selectie en hoge (internationale) normen houden de kwaliteit in deze sector – met 20.000 studenten en 4 procent van het hbo bachelor onderwijs- hoog.

In wisselwerking met de omgeving en andere partijen heeft het kunstonderwijs vier ambities geformuleerd voor 2020. Het onderwijs wil openstaan voor divers talent en maximaal toegankelijk zijn voor een hoogwaardige en diverse instroom van studenten. Flexibiliteit is daarnaast van belang vanwege de variëteit in opleidingsroutes in het kunstvak op school en online, voltijd en deeltijd. Er moet een lab komen voor research en development met een stevige basis voor een derde cyclus praktijkgericht onderzoek. Tot slot wil het kunstonderwijs werken aan internationale positionering en tegelijk verbinding met de landelijke en regionale agenda’s.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids