Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_arend_jan

Op 16 juni openen Fontys Hogeschool en Dagelijks Leven het Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk (SIC). Het SIC is een innovatiecentrum voor ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het centrale thema van de opening is ‘Geef mensen met dementie een gezicht’. Dit meldt Fontys Hogeschool.

Vanaf februari 2016 hebben studenten HRM en Psychologie van Fontys Hogeschool en deskundigen vanuit zowel Fontys als Dagelijks Leven hard gewerkt om het SIC Oisterwijk handen en voeten te geven. Het SIC is een innovatiecentrum, een laagdrempelig centrum voor ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het ligt in het hart van Oisterwijk en biedt zo een toegankelijke plek waar ontmoetingen tot stand komen tussen mensen met dementie en zonder dementie, tussen jong en oud, klein en groot. Verbinding maken tussen verschillende doelgroepen is waar het SIC voor staat.
 
De komende jaren richt het SIC zich voornamelijk op het uitvoeren van vernieuwende interventies in de zorg en omgang met mensen met dementie. Dit gebeurt in samenwerking met meerdere partijen, zoals basisscholen, diverse zorgorganisaties, maar ook bijvoorbeeld de individuele mantelzorger. Zo hebben inwoners van Oisterwijk al op diverse wijzen kennis kunnen maken met het SIC. Zorgmedewerkers kregen een training ‘on the job’ om het thuisgevoel van bewoners te bevorderen en buurtbewoners konden deelnemen aan voorlichtingsavonden. Als klap op de vuurpijl wordt het openingsevent georganiseerd, waar de resultaten van verschillende projecten gepresenteerd en gedeeld worden. Voorafgaand aan het openingsevent zijn op woensdag 15 juni basisscholen uitgenodigd om de expositie ‘Geef mensen met dementie een gezicht’ te komen kijken. 
 
Op donderdag 16 juni is er een expositie en zijn er doorlopend workshops met diverse thema’s, zoals ‘Prikkeling van de zintuigen’ waar belangstellenden aan deel kunnen nemen. Drs. Lisette Zwerts geeft een lezing ‘Dementie in Jip en Janneke taal’. 
 
© Nationale Onderwijsgids