Normal_schrijven_leren_studeren_huiswerk

De werkloosheid onder jongeren is vergeleken met een jaar eerder gedaald. Was in mei 2014 nog 13 procent van de jongeren werkloos; in mei 2015 was dit 11,1 procent. Het werkloosheidspercentage onder jongeren daalde de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer. Steeds meer jongeren meldden zich op de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar jongeren zich eerder nog terugtrokken van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door te blijven studeren, kiezen jongeren nu de economie aantrekt er vaker voor om werk te zoeken. De werkloosheid onder jongeren nam niet toe, ondanks het toegenomen aanbod van jongeren. Meer jongeren zochten naar werk, maar er gingen er ook meer aan de slag. Het afgelopen jaar bestond de groei voor ongeveer 40 procent uit banen van 12 uur of meer per week.

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, waardoor de toename van het aantal werkenden leidde tot een daling van het aantal werklozen. Het werkloosheidspercentage kwam in mei uit op 6,9 tegen 7,1 drie maanden eerder. De laatste cijfers van de langdurige werkloosheid van het eerste kwartaal wijzen er nog niet op dat deze daalt.

Over het algemeen werken vrouwen vaker dan mannen in banen van minder dan 12 uur. In het eerste kwartaal werkte 9 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen minder dan 12 uur per week. Ongeveer een kwart van de werkende vrouwen werkte in 2014 fulltime, tegen driekwart van de werkende mannen. In mei was 6,6 procent van de mannen en 7,3 procent van de vrouwen werkloos. Mannen zijn echter relatief vaker langdurig werkloos.

© Nationale Onderwijsgids