Normal_kerk_engwierum1

Windesheim in Dialoog, het activiteitencentrum van de Zwolse Hogeschool voor reflectie en inspiratie, organiseert samen met de Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB) generatiegesprekken over geloof en zingeving. De vrij toegankelijke discussiemiddagen worden georganiseerd op woensdag 12 november en woensdag 10 december op de Campus van Windesheim in Zwolle.

Vroeger gaf het geloof houvast,  was het de bron van waaruit zin gegeven werd aan het leven. Tegenwoordig is dat geen vanzelfsprekendheid meer.  De rol en functie van het geloof is veranderd. Hoe ziet die verandering eruit? Wat is nu nog de betekenis van God en geloof in het dagelijks leven?   Die vragen staan centraal tijdens de generatiegesprekken over dit onderwerp. De middagen zijn allereerst bedoeld voor studenten van Windesheim en leden van de PCOB.

Op 12 november wordt het onderwerp ingeleid door drs. Bert Koetsier, tot voor kort studentenpastor bij Windesheim. Op 10 december lopen deelnemers ook een labyrint, onder leiding van Berthilde van de Loosdrecht, geestelijk verzorger bij Dimence en cursusbegeleider. Het programma staat open voor ouderen en jongeren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar windesheimindialoog@windesheim.nl.

© Nationale Onderwijsgids