Logo__cid_image003_jpg_01cf9a9b

Om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij en het hoger onderwijs ontwikkelde Windesheim drie denkbeeldige toekomstscenario’s. Met behulp van de methodiek van scenarioplanning kan Windesheim zich beter  voorbereiden op de toekomst tot 2025. Dit meldt Windesheim. 

Arbeidsmarkt flexibeler
Economische en technologische ontwikkelingen hebben de komende jaren invloed op de positie van Windesheim als kennisinstelling en op het aanbod van het hoger beroepsonderwijs. Dit vraagt om beleidskeuzes. Jan Willem Meinsma, lid van het College van Bestuur van Windesheim en opdrachtgever: “Wanneer de flexibilisering van de arbeidsmarkt een vlucht zal nemen, verschuift bij Windesheim de rol van werkgever naar opdrachtgever. Langdurige arbeidsrelaties behoren in deze situatie tot het verleden en zijn vervangen door flexcontracten. Het is mogelijk dat in de regio Zwolle, waar inwoners nauw verbonden zijn met de streek, de arbeidsmarkt minder flexibel zal zijn dan in de regio Flevoland. Hoe en in welk tempo de arbeidsmarkt verandert, is nog onzeker.” 
 
Technologische innovaties
Voor de komende jaren verwacht Windesheim verdergaande innovaties in de technologie en de (duurzame) maakindustrie. Deze ontwikkeling zal ook in Nederland op gang komen.  Meinsma:  “Geleidelijk of schoksgewijs. Het zal de manier van samenwerken, wonen, werken en leren structureel veranderen. De digitale leer- en werkomgeving kan bijvoorbeeld een opener karakter krijgen. Studenten zouden tentamens kunnen doen wanneer het hen uitkomt en docenten zijn 24/7 digitaal te benaderen. Als dit scenario uitkomt, vraagt dit om aanpassingen op het gebied van ICT en Human Resources”. 
 
Regio’s Zwolle en Flevoland 
In de regionalisering en de verstedelijking verwacht Windesheim een verschil tussen de regio Zwolle en Flevoland. “Zwolle zou in de toekomst een aanzuigende werking kunnen krijgen op het noorden. In de regio Flevoland is Almere expliciet een onderdeel van Amsterdam en volgt daarmee meer de ontwikkeling van de grote buurman“, aldus Meinsma. 
 
© Nationale Onderwijsgids