Normal_groep_therapie_psychische_hulp

Een tekort aan opleidingsplaatsen voor psychologen in 2015 kan de kwaliteit van psychologische zorg in gevaar brengen. Hiervoor waarschuwen het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dat meldt het NIP.

De beroepsverenigingen hebben hun zorgen hierover geuit bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De geplande opleidingscapaciteit schiet volgens hen tekort om goed in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door de groei van de basis ggz zal de behoefte aan gekwalificeerde psychologen toenemen, voorspellen de beroepsverenigingen.

Vicevoorzitter van het NIP Jeroen Muller: 'Er is veel capaciteit nodig om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden. Uiteindelijk leidt een betere zorgkwaliteit ook tot lagere kosten in de ggz.' Ook directeur Marlies Post van NVO benadrukt het belang van voldoende opleidingsplaatsen. 'Voldoende opleidingsplaatsen zijn een absolute voorwaarde voor ons om te kunnen voorzien in de ambitie van onze leden om een hoogwaardige bijdrage te leveren aan verantwoorde zorg voor onder anderen kinderen, jongeren en hun opvoeders'.

© Nationale Onderwijsgids