Zuyd Hogeschool

Ad Hoc, marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed en de opleiding Facility Management van de faculteit Hotel en Facility Management van Zuyd Hogeschool, instituut voor hoger beroepsonderwijs in Zuid-Limburg, gaan nauw samenwerken. Vandaag tekenen beide partijen een overeenkomst om de samenwerking kracht bij te zetten.

In Nederland staan veel panden en woningen leeg, de leegstand ligt landelijk op ruim zestien procent (exclusief verborgen leegstand) en in de provincie Limburg ligt dat boven het gemiddelde. Bij de opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool worden toekomstige jonge vastgoedprofessionals voor dit maatschappelijk vraagstuk opgeleid.

In september 2014 start Zuyd met de minor ‘Leegstand’ waarin verschillende facetten van leegstandsbeheer aan de orde komen. De minor is in samenspraak met Ad Hoc tot stand gekomen: “Wij hebben als marktleider ruime kennis in huis over leegstandbeheer. Deze kennis gaan wij nu delen met toekomstige jonge vastgoedprofessionals. Het is belangrijk dat zij van alle facetten die de vastgoedbranche biedt op de hoogte zijn. Dit geldt dus zeker ook voor leegstandsbeheer," aldus Hans Spanjersberg, general manager bij Ad Hoc. 

Directeur van de faculteit Hotel en Facility Management Ad Smits is content met de samenwerking: "(...) Duurzame samenwerking met de beroepspraktijk en betrokkenheid bij actuele maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke kwaliteitskenmerken van deze opleiding. De samenwerking met Ad Hoc, marktleider in leegstandsbeheer, past goed in ons streven om ook voor dit thema toekomstige professionals optimaal te scholen voor de praktijk.”