De Staatsexamens gaan vandaag van start

Vandaag gaan de Staatsexamens voortgezet onderwijs van start. Dit is enkele dagen eerder dan de centrale examens in het regulier voortgezet onderwijs. Op 10 mei beginnen de schriftelijke college-examens; op 12 mei starten de schriftelijke centrale examens. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. 

We wensen alle kandidaten, vso-scholen, examinatoren en andere betrokkenen veel succes namens de medewerkers van het College voor Toetsen en Examens, Cito en DUO!

Eindexamenrooster 

Wij hebben het eindexamenrooster ook nog uitgeschreven, zodat je kan zien wanneer welk vak aan de beurt is. 

Door: Nationale Onderwijsgids