Leraren in het basisonderwijs vinden het op zich nuttig dat er regels bestaan, maar hebben problemen met de wijze waarop regels tot standkomen en worden uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek op een aantal basisscholen in opdracht van CNV Onderwijs.

De meest genoemde oorzaak voor de regeldruk is, aldus de ondervraagden, een voortdurend tekort aan tijd. Aanleiding voor het onderzoek was de hoge werkdruk in het onderwijs. CNV Onderwijs wil de resultaten gebruiken om de ervaren regeldruk voor leraren in het basisonderwijs te verminderen.

Uit eerder onderzoek van de vakbond bleek dat leraren vooral veel problemen hebben met de veelheid van taken buiten het lesgeven, waaronder vooral administratieve werkzaamheden. Dat was reden voor CNV Onderwijs het thema regeldruk verder te laten onderzoeken.

In opdracht van CNV Onderwijs verrichtte Ilona Klerks in het kader van haar studie bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de regeldruk van leraren in het basisonderwijs.

De oorzaken van regeldruk worden door leraren voornamelijk buiten zichzelf gezocht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een gebrek aan invloed op school of om een onduidelijke visie en jaarplanning van de school.

Ook zijn leraren zich er veelal te weinig van bewust dat ook de secundaire taken bij hun beroep horen. En er is een relatie tussen de persoonlijkheid van leraren en het ervaren van regeldruk. Dit heeft te maken met een hoog streven naar perfectionisme en het moeilijk vinden om "nee" te zeggen.

Patrick Banis, bestuurder van CNV Onderwijs zegt in een reactie: ‘Die houding van onderwijspersoneel verdient waardering maar wordt ook vaak misbruikt. Effectieve maatregelen tegen onnodig vergaderen, de enorme papierwinkel en minder controle op regels, blijken hard nodig te zijn.'

De leraren pleiten onder meer voor meer ondersteuning, een betere visie en planning op schoolniveau en een betere algemene communicatie. De oplossingen die leraren bij zichzelf zien zijn het op een andere manier met persoonlijke karaktereigenschappen omgaan en vooral ook het leren van collega's.