Docenten willen niet meer als schietschijf agressieve leerling dienen

Het zou voor middelbareschooldocenten het mooiste moeten zijn dat er is, maar in de realiteit zijn ze vaker schietschijf of agent dan leraar. Vorig schooljaar is een recordaantal leerlingen van school gestuurd vanwege wangedrag. Docenten doen hun beklag over leerlingen, ouders én de schoolleiding bij RTL Nieuw, zo meldt de nieuwssite.

De hoeveelheid leerlingen in het voortgezet onderwijs die van school is gestuurd vanwege wangedrag tegenover docenten was vorig jaar buiten proportie. Dit blijkt uit gegevens van de Onderwijsinspectie die RTL Nieuws op een rij heeft gezet. Veel docenten herkennen deze cijfers, blijkt uit een rondgang. Van de 350 leden van CNV Onderwijs die de redactie sprak, blijken ruim 200 te maken hebben gehad met scheldende en bedreigende leerlingen. Soms werden ze zelfs thuis opgezocht.

De docenten bevestigen aan RTL Nieuws dat wangedrag steeds vaker voorkomt. Ze vinden leraar zijn het mooiste dat er is, maar toch is het voor ruim vijftig leraren helemaal klaar. Zij twijfelen sterk of ze nog wel willen blijven lesgeven. En dat allemaal vanwege het toegenomen wangedrag.

Anoniem hun verhaal delen 

Tientallen docenten deelden hun verhaal bij RTL Nieuws. De namen zijn bij de redactie bekend, maar uit angst voor het kwijtraken van hun baan en hun veiligheid willen ze niet dat hun naam bekendgemaakt wordt. Meerdere docenten geven aan dat ze na een aanvaring op school thuis werden opgezocht. Zelfs auto’s werden soms vernield.

Kritiek opvoeding ouders 

Er schijnt geen specifieke reden te zijn dat het wangedrag toegenomen is. De maatschappij is in al die jaren verhard en leraren hebben ook kritiek op de opvoeding. Ouders praten het gedrag van hun eigen kind vaak goed en ze spreken hun kind niet meer aan op het gedrag dat ze op school laten zien.

Een docent vertelt dat er kortgeleden een jongen met een stroomstootwapen op zak op school gepakt werd. De ouders konden echter niet naar school komen. De docent in kwestie vind dat eigenlijk nog een bizarst van alles.

Gebrek aan steun van de directie 

Er zijn ook veel leraren die zich bij incidenten in de steek gelaten voelen door hun leidinggevende of schooldirectie. De schoolleiding probeert vaak de incidenten te verzwijgen. Er is namelijk een grote angst ontstaan voor negatieve publiciteit of een negatieve beoordeling van de onderwijsinspectie.

Daarom voelen docenten zich alleen als er iets naars is gebeurd. CNV Onderwijs herkent het gebrek aan steun door de directie. “Wij vinden het onacceptabel dat er een probleem ontstaat voor de leraar als ze in een onveilige situatie terechtkomen. De school moet een goede werkgever zijn voor zijn personeel”, aldus voorzitter Danielle Woestenberg. Een veilige school betekent volgens haar veiligheid voor iedereen, dus ook voor leerlingen. De school regelt dat over het algemeen wel goed, maar voor leraren ontbreekt dat vaak nog. Er zijn veel scholen waar het wel goed gaat, benadrukt Woestenberg, maar er zijn ook een heleboel scholen waar het beter geregeld moet worden.

Vaker aangifte doen 

Demissionair minister Mariëlle Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs is geraakt door de verhalen van de docenten. Ze geeft aan haar beste de doen voor alle leraren, omdat ze keihard werken om het beste uit hun leerlingen te halen. “Ze verdienen waardering en respect.”

Schooldirecties moeten, wat Paul betreft, vaker aangifte doen. De school is volgens haar verplicht om te zorgen voor een veilige omgeving. Niet alleen voor hun leerlingen, maar ook voor de medewerkers, leraren en ander onderwijspersoneel.

Door: Nationale Onderwijsgids /Femke van Arendonk