Meerdere medewerkers Radboud Universiteit voelen zich gediscrimineerd

De Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit discrimineert en intimideert. Verschillende medewerkers gaven dit aan tijdens een bijeenkomst met de vakbonden, waarvan Omroep Gelderland een verslag in handen heeft. 

Binnen de universiteit is er een flinke onrust ontstaan vanwege de aanstaande bezuinigingen die ophanden zijn. De Faculteit der Managementwetenschappen bleek afgelopen zomer met een miljoenentekort te kampen. Er was een tekort van 9 miljoen euro, terwijl er op de begroting 40 miljoen euro staat.

Onrust binnen de universiteit 

De maatregelen die hiervoor genomen zijn zorgen voor veel onrust binnen de universiteit. Cursussen schijnen niet door te gaan of de uren die ervoor staan worden geschrapt.

Discriminatie en intimdatie 

Medewerkers gaven bij de bijeenkomst ook aan dat de faculteit discrimineert en intimideert. Tegen vrouwen met een meerjarig contract werd bijvoorbeeld gezegd dat ze maar beter niet op korte termijn zwanger moesten raken. De Radboud Universiteit geeft als reactie hierop dat het ‘ongewenst, ongepast en onacceptabel is’.  Ook vinden ze het onacceptabel dat de faculteit discrimineert en intimideert. Voor studenten en medewerkers moet dit een veilige omgeving zijn. Als medewerkers te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk dat ze een melding hierover bij ons indienen, zo stelt een woordvoerder van de universiteit.

Gesprek met het Faculteitsbestuur 

Leden van de medezeggenschapsraad geven aan geschrokken te zijn, maar willen verder geen reactie geven aan Omroep Gelderland. Wel zijn ze in gesprek met het Faculteitsbestuur. Het vertrouwen in dat bestuur werd eerder al eens door de medezeggenschapsraad opgezegd. Dat gebeurde vanwege een gebrek aan perspectief voor medewerkers.

Reorganisatie 

Na de bijeenkomst wordt er een brief gestuurd naar het faculteitsbestuur waarin medewerkers hun zorgen uitspreken over de reorganisatie. Het bestuur zegt hierover dat ze het begrotingstekort kunnen oplossen zonder gedwongen ontslagen, maar medewerkers spreken dit tegen. Zij geven aan dat de reorganisatie al is ingezet.

Onderwijstaken worden namelijk al herverdeeld, cursussen krijgen minder uren of ze worden geannuleerd. Het onderwijs op de faculteit leidt nu al onder het begrotingstekort.

De universiteit snapt dat deze periode veel onzekerheid met zich meebrengt. “We werken hard aan meer duidelijkheid voor onze medewerkers.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk