Aanmelding voorrangsregeling primair onderwijsmedewerkers van start

De voorrangsregeling beroepsgroepen wordt in 2024 voortgezet. Doel van de voorrangsregeling is om zorg- en primair onderwijsmedewerkers te ondersteunen in het vinden van een passende woning. De zorg en het onderwijs zijn voor Amstelveen en de Amstelveners zeer belangrijke sectoren. De druk op de woningmarkt en lange reisafstanden kunnen een belemmering vormen voor hen die in Amstelveen binnen deze sectoren werken. De regeling gaat 1 februari van start. Dat meldt de gemeente Amstelveen.

Wethouder Wonen Adam Elzakalai: “Door deze regeling worden deze beroepsgroepen beter aan onze gemeente verbonden en voorkomen we dat men geforceerd is hun zorg- of onderwijsbaan in Amstelveen op te zeggen om in een andere gemeente dichterbij huis te gaan werken.”

Voorrang op de sociale huurwoningmarkt 

In 2021 en 2022 heeft de pilot Voorrangsregeling Beroepsgroepen plaatsgevonden, waarbij ieder jaar 20 zorg- en primair onderwijsmedewerkers voorrang kregen op de sociale huurwoningmarkt. In 2023 is de voorrangsregeling geëvalueerd. Op basis van een enquête afgenomen bij de toegelaten kandidaten van de afgelopen twee jaar, is gebleken dat het grote merendeel nog steeds werkzaam is bij dezelfde zorg- en onderwijsinstelling. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de voorrangsregeling effectief is. Daarom wordt de voorrangsregeling beroepsgroepen in 2024 voortgezet, met enige aanpassing van de voorwaarden in verband met de uitvoerbaarheid.

Om de regeling nog beter te laten werken zijn de voorwaarden aangepast. Hiermee zijn de voorwaarden overzichtelijker, waarmee de regeling duidelijker en minder foutgevoelig is. Verder wordt in afstemming met Eigen Haard het aantal te bemiddelen woningen verhoogd van 20 naar 30 woningen, omdat er duidelijke signalen zijn dat er noodzaak is voor de regeling.

Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024 

Kandidaten kunnen zich van 1 februari t/m 31 maart 2024 voor de regeling aanmelden via een speciaal hiervoor ingerichte productpagina op de website van de gemeente. Hier worden de voorwaarden gepresenteerd en komt een aanmeldknop die doorverwijst naar een online aanmeldformulier. Via een brief zijn de Amstelveense zorg- en primair onderwijsinstellingen en hun medewerkers op de hoogte gebracht van de start Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2024.

Door: Nationale Onderwijsgids