Zorgen om basisvaardigheden leerlingen, maar scholen kunnen meer doen

Schoolbesturen zouden meer kunnen doen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in het rapport Staat van het Onderwijs 2023. Dat meldt de NOS. 

De Onderwijsinspectie waarschuwde de afgelopen jaren al meerdere malen voor het verslechteren van de basisvaardigheden. In de nieuwste editie van de Staat van het Onderwijs staat onder meer dat nog steeds niet alle basisschoolleerlingen het taal- en rekenniveau halen dat nodig is om zonder problemen door te stromen naar de middelbare school. 

Terug te zien in eindexamen 

Ook in het voortgezet onderwijs zijn er zorgen. Veel leerlingen in de onderbouw halen de fundamentele niveaus voor taal en rekenen niet. Ruim een derde van de leerlingen op het vmbo-kader haalt het leesvaardigheid niveau, dat nodig is voor de middelbare school, niet. Het gebrek aan de basisvaardigheden is dan ook terug te zien in de eindexamens. Eén op de vijf havo- en vwo-leerlingen haalt een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. 

Niet gestimuleerd 

Er werd ook onderzocht hoe schoolbesturen proberen om de basisvaardigheden te verbeteren. Basisscholen zijn vaker bezig met het stellen van doelen en het evalueren hiervan dan scholen in het voortgezet onderwijs. De scholen zelf geven aan dat dit amper wordt gestimuleerd. De Onderwijsinspectie erkent wel dat de laatste jaren de omstandigheden zijn verslechterd om goed onderwijs te kunnen geven. Dat komt onder meer door het structurele tekort aan leraren. 

Het lerarentekort mag volgens de Onderwijsinspectie overigens geen reden zijn om niet alsnog aan de slag te gaan met het stellen van concrete doelen of het professionaliseren ervan. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk