Zorgen over afnemende autonomie bij hbo-docenten

Medewerkers in het hbo ervaren steeds minder professionele autonomie. Dat zegt vakbond CNV Onderwijs. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wordt opgeroepen om medewerkers meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven. Dat meldt ScienceGuide. 

“Wij constateren dat er steeds meer druk wordt gelegd op de medewerkers en dat zij te weinig autonomie en ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid ervaren in hun werk. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor het welzijn van de medewerkers.” Dat schrijft vakbond CNV Onderwijs in een brief aan Maurice Limmen.

Minder of geen zeggenschap 

“Medewerkers hebben bijvoorbeeld minder zeggenschap bij de eigen formatie of bij formaties van teams, hebben weinig of geen zeggenschap in onderwijsveranderingen en ervaren een extra managementlaag die invloed uitoefent op hun werk”, beklaagt CNV zich tegenover Limmen. In de brief staat ook dat de strengere greep van directies op het onderwijs alleen maar toeneemt en dat de arbeidsvreugde van medewerkers in het hbo flink bederft.

Regelgeving en uniformiteit 

De vele managementlagen vormen een bedreiging voor het karakter van het onderwijs. “Door steeds meer al dan niet verfijnde hiërarchie na te streven, is het unieke karakter van het onderwijs steeds meer onderworpen aan regelgeving en uniformiteit. Dit zijn herkenbare problemen voor iedereen die werkzaam is in de sector. De ontwikkelingen zijn zorgwekkend.”

De vakbond hoopt hierover in gesprek te gaan met Limmen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk