Over plan hervorming arbeidsmarkt komt binnenkort meer duidelijkheid

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen. In de brief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ geeft minister Karien van Gennip de stand van zaken wat betreft de uitwerking van de hervorming. Met de uitwerking wil de minister onder andere bepaalden vormen van flexwerk tegen gaan. De komende jaren worden de verschillende onderdelen van het plan uitgewerkt. Dat meldt de PO-Raad.

Minister van Gennip wil met deze hervorming de zekerheid van werkenden verstevigen. Werkenden met een oproepcontract kunnen uitgaan van een hogere mate van inkomens- en roosterzekerheid. Werkenden via een uitzendbureau krijgen sneller een contract dat meer zekerheid biedt. 

Re-integratie langdurig zieke werknemers 

Het kabinet wil werkgevers duidelijkheid geven over de re-integratie bij zieke werknemers. Werkgevers lopen tegen de onzekerheid aan of en wanneer de langdurig zieke werknemer terug kan keren en de werkgevers kunnen daardoor niet overgaan tot een definitieve aanstelling van een vervanger. 

Wetsvoorstellen 

Nu de brief van Van Gennip is gepubliceerd betekent dat niet dat de hervormingen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Een deel van de maatregelen moet de minister nog verder met sociale partners bespreken en uitwerken naar verschillende wetsvoorstellen. Het plan is om de wetsvoorstellen in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk