Leerlingen kunnen nu ook oefenen in het splitsen van getallen

Voor veel leerkrachten is Sommenmaker.nl een bijna onmisbare tool voor het genereren van extra oefenstof bij het vak rekenen. Geef aan wat je wilt oefenen en print rekenwerkbladen of maak online opgaven. Helemaal op maat voor een klas of een individuele leerling. En nog gratis ook. Nieuw is de mogelijkheid om opdrachten te maken waarmee leerlingen oefenen in het splitsen van getallen. Dat meldt Sommenmaker.nl. 

Het splitsen van getallen is een fundamentele vaardigheid in het rekenonderwijs. Het stelt kinderen in staat om getallen te begrijpen en te werken met basisbewerkingen zoals optellen en aftrekken. Door het splitsen van getallen te begrijpen, kunnen kinderen complexere problemen gemakkelijker oplossen.

Bijvoorbeeld, als een kind wordt gevraagd om 7 + 6 te berekenen, kan het kind snel denken aan 7 + 3 = 10 en vervolgens 10 + 3 = 13 om het antwoord te krijgen.

Extra oefenstof 

Alle rekenmethodes bieden het splitsen aan, maar in de praktijk zijn er altijd klassen en leerlingen die extra oefenstof nodig hebben. Sommenmaker.nl voorziet hierin, nu dus ook voor het splitsen van getallen. Er kunnen werkbladen worden gegeneerd en opgaven die online gemaakt kunnen worden. Ook is het mogelijk voor 'temporekenen' te kiezen waarbij de leerling een aantal opgaven binnen een bepaalde tijd moet uitvoeren. Er is een handleiding beschikbaar voor zowel splitsen als temporekenen.

Naast de basissommen kun je ook opgaven met de tafels en deeltafels maken, stipsommen, sommen met negatieve getallen en sommen met maten en gewichten. Maar je kunt ook cijfersommen maken, inclusief sommen met de 'ouderwetse' staartdeling.

Visuele beperking 

Het kan zijn dat er in een klas leerlingen met een visuele beperking zitten voor wie de cijfers op het werkblad te klein zijn. Als er wordt gekozen voor de optie 'Vergroten' levert dat een werkblad om met minder sommen en grotere cijfers.

Door: Nationale Onderwijsgids