Helft van de scholen primair onderwijs heeft straks geen directeur meer

Ongeveer de helft van de huidige schoolleiders gaat binnen nu en tien jaar met pensioen. Daardoor zou er een schoolleiderstekort van 13,6 procent ontstaan. Dat blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsplatform PO is gepubliceerd. “Als er nu niet meer aandacht komt voor betere arbeidsvoorwaarden op maat voor schooldirecteuren, is de kans groot dat de helft van de scholen straks zonder zit”, aldus Karin Straus, voorzitter AVS. Dat meldt de AVS.

Het aantal vacatures voor schoolleiders in het primair onderwijs stijgt al een aantal jaren op rij. De omvang van het takenpakket van de schooldirecteur neemt hierdoor alleen maar toe. Als er meer aandacht komt voor de arbeidsvoorwaarden van een schoolleider dan zouden de oplopende tekorten kunnen worden vertraagt of juist succesvol worden bestreden. 

Arbeidsvoorwaarden op maat 

Het Arbeidsplatform PO heeft hierover onlangs een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd. Er bleek al uit de verkenning van 2022 dat arbeidsvoorwaarden op maat te weinig worden ingezet om schoolleiders te werven en te behouden. In het huidige onderzoek komt naar voren dat de inzet van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op maat slechts mondjesmaat gebruikt wordt om nieuwe schoolleiders aan te trekken of huidige schoolleiders te behouden. Slechts één derde van alle scholen in het primair onderwijs kijkt volgens dit onderzoek structureel naar de arbeidsvoorwaarden om het vak aantrekkelijker te maken voor nieuw talent.

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden, zijn het juist ook de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die cruciaal zijn voor het werkplezier en welbevinden van de schoolleider. Maar de mogelijkheden hiervoor zijn bij het schoolbestuur juist veel minder bekend. Voor het langdurig binden en vasthouden van schoolleiders is het belangrijk om op dit vlak arbeidsvoorwaarden op maat aan te bieden. De AVS roept daarom schoolbesturen op om goed werkgeverschap te tonen en in actie te komen om het tij te keren.  

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk