Lerarenbeurs zeer waarschijnlijk met vijf jaar verlengd

Minister Wiersma heeft besloten de Subsidieregeling Lerarenbeurs met vijf jaar te verlengen. Ten minste tot schooljaar 2027-2028. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep als leraar. Met het oog op het huidige lerarentekort is dat van groot belang. De VO-raad is sowieso blij dat ook de komende jaren de beurs blijft bestaan. Dat meldt de Vo-raad. 

Minister Wiersma heeft een conceptregeling en een Kamerbrief naar de Tweede Kamer verstuurd. De Tweede Kamer krijgt nu 30 dagen de tijd om te reageren op de wijzigingen. Naar verwachting wordt de regeling dan daarna snel gepubliceerd. De beurs kan dan van 1 april tot en met 30 juni aangevraagd worden voor schooljaar 2023-2024. 

Verhoging van het kwalificiatieniveau 

Uit het eindrapport van het evaluatieonderzoek van de Lerarenbeurs blijkt dat de beurs bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit en de positie van leraren. Dat zorgt dan weer voor een verhoging van het kwalificatieniveau.  

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk