Normal__tekort_aan_wiskundeleraren_heeft_grote_gevolgen_voor_onderwijs_

Het lerarentekort in Zeeland neemt de komende jaren alleen maar toe. Volgens het UWV zijn er in 2026 50 voltijdsbanen nodig. Naar verwachting zijn er tegen die tijd negen onvervulde vacatures voor docenten wiskunde, zeven voor docenten Nederlands en vijf voor Docenten Duits en Frans. Ook scheikunde- en informaticaleraren komt de provincie tekort. Dit meldt PZC. 

Een tekort van 50 voltijdsbanen staat gelijk aan 4,4 procent van het totale aantal docenten in Zeeland. De tekorten in deze provincie zijn niet het nijpendst van het land. In Utrecht is de situatie bijvoorbeeld nog slechter.

Zeeland heeft wel genoeg docenten geschiedenis, kunst, maatschappij en levensbeschouwing en docenten aardrijkskunde.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky