CvB Haagse Hogeschool biedt excuses aan voor niet-inclusieve vacaturetekst

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft de Haagse Hogeschool mensen met een niet-Nederlandse achtergrond onterecht benadeeld bij het uitzetten van een interne vacature. Er stond namelijk een strenge taaleis in de vacature voor hogeschooldocent bij de opleiding Internal Public management (IPM), een Engelstalige opleiding. Het college van bestuur van de Haagse hbo-instelling biedt hiervoor excuses aan. “Als inclusieve hogeschool willen wij er alles aan doen om iedere vorm van uitsluiting te voorkomen. Dat is helaas niet goed gegaan.” Dit meldt de Haagse Hogeschool. 

Inmiddels heeft het college van bestuur een gesprek gehad met de twee docenten die een klacht indienden over de vacature. Daar zijn twee maatregelen uit voort gekomen: er komt een actualisatie in het interne handboek werving en selectie, zodat bij het uitzetten van vacatures duidelijk is wat de proportionaliteit van een bepaalde taaleis is. Ook komt dit punt in de actualisatie van het Werving- en Selectiebeleid.

Interne klachtenprocedures

De interne klachtenprocedures op het gebied van werving en selectie hebben meer bekendheid nodig en daarom wordt er gewerkt aan betere vindbaarheid van de Sollicitatiecode en is hier de komende tijd aandacht voor.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky