Dit zijn de nieuwe ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 10 januari 2022 is kabinet-Rutte IV beëdigd. Arie Slob en Ingrid van Engelshoven maken plaats voor Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs). Aukje de Vries valt niet onder dit ministerie, maar krijgt hier een speciale vermelding omdat zij zich met de toeslagenaffaire gaat bezighouden. Wie zijn dit en wat gaan zij voor Nederland betekenen? 

Robbert Dijkgraaf: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Robbert Dijkgraaf is natuurkundige en was jarenlang een populaire gast bij De Wereld Draait door. Tussen 2012 en 2017 gaf hij voor DWDD University zeven verschillende colleges over zijn vakgebied. Hij heeft een Spinozapremie ontvangen voor zijn werk en heeft de eerste Comeniusprijs uitgereikt gekregen. Dijkgraaf is in 2012 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds 2012 is hij directeur van het Institute for Advanced Study bij Princeton. Zijn opvolger is historicus David Nirenberg.  Tot 2022 was hij lid van veel internationale wetenschappelijke adviescommissies, waaronder het Max-Planck Institut en het Isaac Newton Institute for Mathematical Science.

Namens D66 bekleedt Dijkgraaf de functie van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij is belast met de onderwerpen mbo, hoger onderwijs (inclusief studiefinanciering/leenstelsel, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek), wetenschapsbeleid, lerarenbeleid, emancipatie, DUO, Inspectie van het onderwijs, Fonds Onderzoek en Wetenschap.

Dennis Wiersma: minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wiersma was van maart 2017 tot en met 3 september 2021 lid van de Tweede Kamer voor de VVD en woordvoerder voor meerdere ministeries. Van augustus 2012 tot 10 januari 2022 was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het (demissionaire) kabinet-Rutte III.

Als minister voor het basis- en voortgezette onderwijs is hij belast met de volgende taken: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en passend onderwijs, volwasseneducatie, informeel onderwijs, actieplan basisvaardigheden, kansengelijkheid, lerarenbeleid, maatschappelijke diensttijd, Nationaal Programma Onderwijs, Onderwijshuisvesting, DUO en Inspectie van het Onderwijs (PO en VO).

Aukje de Vries: staatssecretaris Toeslagen en Douane (ministerie van Financiën)

Van november 2012 tot 10 januari 2022 was Aukje de Vries lid van de Tweede Kamer voor de VVD en woordvoerder financiële markten, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en belastingen en financien. Later werd ze woordvoerder zorg, Koninkrijksrelaties, gaswinningen versterking Groningen en Wadden.
De Vries volgt Alexandra van Huffelen op en is dus verantwoordelijk voor de afhandeling van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Vorige week liet zij al weten dit een pittige klus te vinden, maar ook haar "stinkende best" te gaan doen om een oplossing te bieden aan gedupeerde ouders. 

Door: Nationale Onderwijsgids