Rechter wil inspectierapporten over SvPO-scholen niet laten intrekken

De inspectierapporten over de scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) zijn terecht openbaar gemaakt. De rechter ziet geen reden tot het intrekken van de rapporten, zoals het bestuur van SvPO graag had gezien. Gisteren werd de uitspraak van de rechtbank van Den Haag gepubliceerd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Afgelopen najaar werden alle SvPO-scholen en de bijhorende besturen onderzocht door de Onderwijsinspectie. Daarnaast werd er per bestuur een financieel rapport opgesteld. De inspectie vindt dat de scholen te weinig aandacht besteden aan verantwoording en administratie en teveel vertrouwen op informele communicatie. Daardoor zou de kwaliteitszorg onvoldoende zijn. Ook zou de aanpak bij leerlingen die niet goed meekomen te eenzijdig zijn. Verder zijn alle scholen onder verscherpt financieel toezicht geplaatst vanwege een gebrekkig zicht op de financiële situatie en tekortkomingen in de verantwoording.
 
Het bestuur van SvPO was het niet eens met de bevindingen van de inspectie. Volgens hen zijn er “objectieve resultaten die door de inspectie worden genegeerd. De opstroom en doorstroom liggen boven de norm.” Positieve leerresultaten zouden buiten beschouwing zijn gelaten, de inspectie zou zich teveel op procedures richten en de kritische financiële bevindingen zouden voorbarig zijn volgens oprichter en bestuursvoorzitter Misha van Denderen.
 
De rechter oordeelde echter dat “noch de wijze van totstandkoming, noch de inhoud van de rapporten voorshands onrechtmatig wordt geacht”. Het is hiermee de derde rechtszaak die het SvPO-bestuur in korte tijd verloor.
 
Door: Nationale Onderwijsgids